O nama

Zašto nam je potrebna terapija hiperbaričnim kiseonikom?

Veliki broj bolesti i stanja u svojoj osnovi ima nedostatak kiseonika – hipoksiju – prouzrokovanu razlicitim procesima. Može da se javi kao primarni uzrok bolesti ili njena posledica, ali najvažnije je da se njenim otklanjanjem omogući normalan rad ćelije. Opasnost od nedostatka kiseonika u ćelijama je velika, jasno je otkuda široka primenljivost kiseonika kao leka.

Kome je hiperbarična komora namenjena?

Starosne granice ne postoje za korišćenje komore. Preporučuje se osobama koje žele da sačuvaju mladalački izgled, vitalnost i unaprede svoje zdravlje. Široku primenu ima u sportskoj medicini, kod oporavka od povreda i od velikih napora.
 U komori se udiše veća koncentracija kiseonika (33-40%) i omogućeno je korišćenje čitavog kapaciteta pluća pri svakom udisaju.
​Deca mogu koristiti komoru zajedno sa majkama.

Koji su fiziološki benefiti HBOT?

 • povećava količinu kiseonika u ćelijama na račun fizički rastvorenog kiseonika u plazmi čime se koriguje hipoksija i smanjuje upalna reakcija tkiva;
 • poboljšava cirkulaciju krvi, smanjujući gustinu plazme, povećavajući elastičnost opne crvenih krvnih zrnaca, smanjujući lepljivost trombocita i belih krvnih ćelija, te ubrzanjem stvaranja mreže novih krvnih kapilara (neoangiogeneza);
 • povećava odbrambene sposobnosti organizma, jer povećava sposobnost belih krvnih ćelija, zaustavlja rast bakterija i ubija ih, pri čemu je to delovanje najviše izraženo kod bakterija koje ne mogu živeti u prisustvu kiseonika;
 • dovodi do smanjenja obima i brže rastvorljivosti, a time i bržeg odstranjenja gasnih mehurića iz organizma (što je od izuzetne važnosti kod dekompresione bolesti ronilaca i gasne embolije);
 • pojačava delovanje nekih antibiotika i drugih lekova;
 • ima snažan uticaj na smanjenje otoka jer izaziva sužavanje krvnih sudova, što je od velikog značaja za lečenje mnogih bolesti i stanja;
 • podiže nivo odbrane organizma protiv opasnih oblika kiseonika (slobodnih kiseoničnih radikala), čime usporava procese starenja ćelije;
 • oporavlja produkciju kolagena i omogućava stvaranje potke novom tkivu te tako ubrzava regeneraciju kožnog i potkožnog tkiva i zarastanje rana;
 • ubrzava oporavak kod povrede kostiju (osteogenezu);
 • omogućuje brži oporavak sportista nakon povreda;
 • poboljšava mentalne funkcije i skraćuje vreme provođenja nervnih impulsa;

U kojim se slučajevima preporucuje HBOT?

Brojne su indikacije za primenu hiperbarične oksigenacije. Za neke bolesti je HBOT lek izbora, za neke pomoćna terapija a sve češće se primenjuje i kod zdravih ljudi u cilju prevencije bolesti i poboljšanja opšteg psiho-fizičkog statusa. Obzirom na mehanizam delovanja i navedene efekte HBO terapije, gotovo da nema oblasti medicine u kojoj se danas ne primenjuje hiperbarična oksigenacija.

 • Urgentna medicina: gasna gangrena, arterijska gasna embolija, trovanje ugljen-monoksidom i cijanidima, dekompresiona bolest, akutne traumatske ishemije (crush povrede i compartment sindrom), sepsa;
 • Hirurgija: infekcije mekih tkiva, nekrotizirajući fascitis, hronične rane, arterijski, venski i mešoviti ulkusi, dijabetično stopalo, dijabetična flegmona, gangrena, dekubits;
 • Vaskularna hirurgija: ateroskleroza, akutna i hronična arterijska insuficijencija, ishemijske promene donjih ekstremiteta, Mb Buerger, Mb Raynaud, vaskulitis;
 • Neurologija: Multipla skleroza, Migrena, Cluster glavobolje, polineuropatije različite etiologije (dijabetična, alkoholna, medikamentozna), stanja posle CVI (šloga), neuralgija trigeminusa, Parkinsonova bolest, demencija;
 • Dermatovenerologija: pioderma gangrenosum, psorijaza;
 • Reumatologija: sistemska skleroza, osteoporoza, reumatoidni artrit, lupus, fibromialgija;
 • Ortopedija i traumatologija: disbarična osteonekroza, aseptična nekroza glave butne kosti i humerusa, hronični refraktorni osteomijelitis;
 • Plastična i rekonstruktivna hirurgija: kompromitovani kožni transplantati, opekotine, promrzline;
 • Urologija: Gangrena Fournier, postradijacioni cistitis, vaskularna impotencija;
 • Ginekologija: sterilitet;
 • ORL: akutna gluvoća, maligni otitis externa, tinnitus, Bellova paraliza;
 • Oftalmologija: okluzija centralne retinalne arterije;
 • Hematologija: teška anemija;
 • Gastroenterologija: ulcerozni kolitis i Kronova bolest;
 • Sportska medicina: tretiranje sportskih povreda, ubrzan oporavak nakon iscrpljujućih takmičenja i treninga;
 • Pedijatrija: Cerebralna paraliza, autizam;
 • Onkologija: postradijaciona nekroza kože i mekih tkiva (mozak, dojka, koža, GiT, kolon), povećanje radiosenzitivnosti tumorskog tkiva;
 • Fizikalna medicina i rehabilitacija: u rehabilitaciji kod moždanog udara, koronarne bolesti, perifernih vaskularnih bolesti, pareze i paraplegije, toksične encefalopatije, algodistrofičnog sindroma;
 • Neurohirurgija: cerebralni apsces, traumatske povrede mozga
 • Stomatologija: osteomijelitis mandibule, infekcije nakon hirurških intervencija i ekstrakcije zuba, pre i posle ugradnje implanta
 • Anti-aging

Kontraindikacije i neželjeni efekti.

Kiseonik se smatra za lek i kao takav  ima indikacije i kontraindikacije (apsolutne i relativne), doziranje, način upotrebe i moguća neželjena dejstva u interakciji sa drugim lekovima.

Apsolutne kontraindikacije:

 • Nesanirani pneumotoraks
 • Određene vrste lekova: citostatici(bleomycin, cisplatin, doxorubicin), disulfiram, sulfamylon

Relativne kontraindikacije:

 • astma, HOBP, bulozne promene na plućima
 • visoka febrilnost
 • infekcija gornjih disajnih puteva
 • epilepsija
 • trudnoća
 • konvulzivni napadi
 • kongenitalna sferocitoza
 • disfunkcija Eustahijeve tube
 • klaustrofobija
 • pace maker ili epiduralni kateter

Mogući simptomi ili nuspojave nakon HBOT uključuju umor, blagu vrtoglavicu ili nesvesticu.

Neželjena dejstva su jako retka ali mogu se javiti:

 • Oštećenje pluća-barotrauma
 • Barotrauma uva-ruptura bubne opne
 • Barotrauma sinusa
 • Problemi sa vidom-kratkotrajna miopija
 • Kiseonične konvulzije

Adekvatna procena pre primene HBO terapije, priprema za terapiju, pravilno doziranje i protokoli koji su prilagođeni stanju pacijenta, smanjuju mogućnost nastanka komplikacija na minimum. U tom cilju je neophodna i saradnja pacijenta i poštovanje uputstva.

Direct Your Visitors to a Clear Action at the Bottom of the Page

>